LA COURT VAN DER VOORT, PIETER DE.

Boeken / Natuurlijke Historie

Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden.

-Bestelnummer: BMNH111.9-

Zoo om de zelven ten meesten nutte en voordeel te Timmeren en Metzelen;als om Gronden wel te bereiden; de Gebrekige ter verbeteren, en met keurige Vrugt-boomen en Laeningen te beplanten: mitsgaders om het graven van groote Waters,Grasten en Vyvers met goed gevolg te verrigten.Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten enz.enz.
Alles in den tyd van Vyftig Jaeren ondervonden, aengetekent, omstandig beschreven en met daer benodigende Plaeten opgeheldert. Leiden by Abraham Kallewier, Jan en Herman Verbeek, en Pieter vander Eyk. 1737.
1st ed. 412pp. with 15 engr.fold.plts. 4to.

First edition of one of the most famous Dutch works on the planning and cultivation of country gardens, with much attention given to fruit-and kitchen-gardens. This was the work wit which De La Court introducted succesful ananas-growing in Europe, as a result of wich te ananas became popular fruit in Europe.

€ 1850,00 prijzen zijn in euros (€) en exclusief verzendkosten

VorigeVolgende

Bezoek adres:
Antiquariaat
De Vries & De Vries
Damstraat 19
2011 HA Haarlem
tel: 023-620 06 55
Mob: 06 -158 21 092
mail@oudeprenten.com


Openings tijden:
Donderdags en vrijdags
van 11.00 - 17.00 uur.
Zaterdag
van 13.00 - 17.30 uur.
Of op afspraak.


Kamer van Koophandel :
Amsterdam 34267039
BTW nummer:
NL 1864.12.915.B01