Knoop, Johan Herman

Boeken / Natuurlijke Historie

Pomologia dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de Beste Zoorten van Appels en Peeren. Fructologia, of Beschryving der Vrugtbomen en Vrugten.

-Bestelnummer: MBB111.860-

Pomologia dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de Beste Zoorten van Appels en Peeren welke In Neder- en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. Beschreven, Naar het leven geteikent, en met de natuurlyke coleuren afgezet door Johan Herman Knoop. Hortulanus (in tempore), Mathematicus, & Scientiarum Amator.
Leeuwarden by Abraham Ferwerda 1758.1 edition, 2 parts in I vol. 20 (12 & 8) plts.By J.C.Phillips fine coll.by hand. Voll.2. Fructologia, of Beschryving der vrugtbomen en vrugten. Die men in Hoven plant en onderhoud: Waar by derzelfder differente benamingen, Groey-plaatzen, Voortteeling, Cultuur,en huishoudelyk gebruik, als mede het confyten en meer andere toebereidingen der Vrugten, enz., Nauwkeurig aangewezen worden. Alles dooreen veeljarige ondervinding opgestelt, ter dienste en vergenoegen der Tuin-Liefhebbers,.......vertonende alle vrugten naar het leven, die in dit werk vervat zijn. 1763. second issue of the first edition. With 19.engr.plts.by J.C.Phillips in a fine contemp. handcolouring. Folio. Apart from the usual browning good copy’s with unfolded plates. 2 voll.86pp-132pp.Special 1st edition, with unfolded prints.

€ 2375,= prijzen zijn in euros (€) en exclusief verzendkosten

VorigeVolgende

Bezoek adres:
Antiquariaat
De Vries & De Vries
Damstraat 19
2011 HA Haarlem
tel: 023-620 06 55
Mob: 06 -158 21 092
mail@oudeprenten.com


Openings tijden:
Donderdags en vrijdags
van 11.00 - 17.00 uur.
Zaterdag
van 13.00 - 17.30 uur.
Of op afspraak.


Kamer van Koophandel :
Amsterdam 34267039
BTW nummer:
NL 1864.12.915.B01