Haemstedius,Adrianus

Boeken / Religie

De Historien der Vromer Martelaren.

-Bestelnummer: BMR113.233-

Die om getuygenisse der Euangelischer waerheyds haer bloedt gstort hebben, van tijden Christi onses Salighmaeckers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe.Ende dat niet alleen in dese Nederlanden/ maer oock in Vranckrijck/ Engelandt/ Schotlandt/ Spanjen/ Italiën/ Duitschlandt/ America en andere landen; met vele van hare Brieven en Belijdenissen; als mede de Moort van Parijs/ de Moort in Doltoline/ d’ongehoorde wreetheydt in Yerlandt: Mitsgaders de schrickelijcke Moort aen de Doudonsen in Piemont/ en andere vervolgingen der Gelovigen. In den laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoegt, door J.G.O. Den tweeden druck/Oversien en verbetert/met byvoegingene van verschenden deftige platen/meer als door desen gedruckt:mitsgaders eenige /die in d’eerste druck qualick zijn gestelt/op haer behoorlicke plaets gebraght...2nd ed.Dordrecht,by Jacob Braat woonende in het Kasteel van Gendt 1659. engr.frontisp. and 161 1/2-p.engr.and 12 1/4-p. engr.plts.532p.

€ 850,00 prijzen zijn in euros (€) en exclusief verzendkosten

VorigeVolgende

Bezoek adres:
Antiquariaat
De Vries & De Vries
Damstraat 19
2011 HA Haarlem
tel: 023-620 06 55
Mob: 06 -158 21 092
mail@oudeprenten.com


Openings tijden:
Donderdags en vrijdags
van 11.00 - 17.00 uur.
Zaterdag
van 13.00 - 17.30 uur.
Of op afspraak.


Kamer van Koophandel :
Amsterdam 34267039
BTW nummer:
NL 1864.12.915.B01